בבידוד? – פעילות עם קלפי "מראה מעל הגשר " במכון נורד

בקרוב….