בבידוד? – פעילות עם קלפי סיכון וסיכוי TanDoo במכון נורד

לחוד וביחד – מרחבי חיים נפרדים ומשותפים  (מתוך חוברת טנדו עמוד 16)

  קלפי "טנדו" עם  קלפי "אקו" וחפיסת צבעים

…שימו מרחבים בזה היחד ותנו לרוח השמים לחולל בינותיכם… מזגו איש לכוס רעותו, אך אל תשתו מכוס אחת… עמדו יחדיו, אך אל תהיו צמודים, הן גם העמודים נושאי המקדש ניצבים ולא ייגעו, והאלון והאלה – לא יצמחו זה בצלה של זו.

חליל גובראן  "על הנישואין"

הדדיות היא יצירה משותפת נפלאה מאין כמותה. רק כאשר אנחנו קשורים זה לזו – יכולים אנו להגיע לידי חירות. השאלה הגדולה היא: איך מגיעים לאותו קשר שמאפשר מצד אחד הדדיות ומצד אחר – חירות, חופש, צמיחה והתפתחות אישית?

מרטין בובר  "בסוד שיח"

 

 

 

המטרה: לבדוק את תחום המחייה האישי ואת הגבולות המסמנים אותו בתוך הזוגיות –

עד כמה אנו מצליחים לשמר את עצמיותנו בתוך הזוגיות בלי לפגוע בתחושת היחד.

 

פעילות: 

עבדו בזוגות: הניחו דף נייר בגודל A3 לפניכם. כל אחד שולף קלף "אקו" (או קלף רבגוני/קולאג כל שהוא) מהחפיסה הסמויה  ומניח אותו  פתוח בקצה הדף הקרוב אליו.

השתמשו בצבעים וצירו על פני הניר כדי להמשיך את הקלף, עד שתגיעו לאזור של בן זוגכם.

שימו לב כיצד אתם נפגשים, איך אתם חולקים טריטוריה, האם אתם נכנסים למרחב של האחר או משאירים ביניכם מרחב פתוח.

לפעילות בזום: לצלם/להדביק/להראות מספר קלפים על המסך. המטופל יבחר קלפים, יצלם אותם וימשיך בתהליך.

יש לכם קלפי טנדו?                                                                 אין  לכם קלפי טנדו?

בחרו מחפיסת קלפי טנדו גלויים קלף דמות  –                                 חשבו ושתפו את בן זוגכם איך אתם מרגישים

שתראה לבן זוגכם איך אתם מרגישים                                           בקשר למפגש ביניכם על הציור.

בקשר למפגש ביניכם על הציור.                                                  ספרו  כיצד הייתם רוצים  שיתייחסו אליכם במרחב שלכם.

בחרו קלף תמרור אחד שיראה כיצד הייתם                                    האם הרגשתכם לגבי קירבה העכשווית

רוצים שיתייחסו אליכם במרחב שלכם. האם הרגשתכם                   מקרינה על קירבה בדרך כלל?

לגבי קרבה העכשווית מקרינה על קירבה בדרך כלל?                      נסו להגיע להבנות והסכמות.

נסו להגיע להבנות והסכמות.

 

    למידע נוסף על הערכת קלפי טנדו – TanDoo   היכנסו לקישור הבא