לוח אירועים

 « ‹

› » 
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
מיני קורס בימי שישי: אימהות ובנות - אמי-אני-בתי - מתי התחיל הקסם? מכון נורד בקרית טבעוןמיני קורס בימי שישי: אימהות ובנות - אמי-אני-בתי - מתי התחיל הקסם? מכון נורד בקרית טבעוןמיני קורס בימי שישי: אימהות ובנות - אמי-אני-בתי - מתי התחיל הקסם? מכון נורד בקרית טבעון

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31