מתוך: "חיים על הגבול 2000" – עמ' 99 – הפעלה: "לא לפחד כלל"

ניתן לעקוב אחרי ההוראות במדוייק

או לקחת קלף מערכת קלפי "מראה מעל הגשר" ולהמשיך בהפעלה