הפעלות  קלפי סגה
סגה – סיפור בהמשכים
חומרים: חפיסת קלפי סגה
מהלך עבודה: המנחה מחלק את חפיסת קלפי סגה לשלוש קטגוריות.

קטגוריה ראשונה: דמויות.

קטגוריה שניה: דומם.

קטגוריה שלישית: בעלי חיים. (המטרה: חלוקה טובה של כל הנושאים לכל משתתף).

 

מניחים את שלוש החפיסות בצורה סמויה (הפוך) לפני המשתתפים.

כל משתתף לוקח בתורו קלף אחד מכל חפיסה ושומר אותו לעצמו.

המשתתפים בוחנים את קלפיהם.
המשתתף הראשון בוחר קלף אלד ומניח אותו בפני כולם.

הוא פותח סיפור במשפט אחד. כגון:

אני המגדל בטירה. אני צופה על כל הבא בשער. ו…
אני המטפחת על עיני הדמות. מה היא מנסה להסתיר? האם היא לא רוצה לראות דבר מה או שאינה רוצה שיזהו אותה? ו…
אני העץ. אני מגן על הדמות הקטנה שמתחבאת בין שורשי. אני אוהב לעזור ולתת תמיכה ו…

כך ממשיכים כל המשתתפים לפי תור ספר את סיפורם עד שבסוף למעשה סופר לו סיפור אחד ארוך.

אפשר לבחור עוד בתחילת הסבב משתתף אחד שיכתוב את הסיפור לכל אורכו.