ספרי טיפול במשפחה: סלח להוריך-שקם חייך, איזון עדין, ילדים וגירושין, משפחה כן בוחרים, ניגון שבלב, סודם של ילדים ועוד...