שפת הרגש: הו!-מילה ותמונה, ספקטרה, רגשות-מצב רוח, מרגישון