סיכון וסיכוי, הביטאט, כן/לא ומלאך, מעמקים -cope : התמודדות ומצבי לחץ

מציג את כל 3 התוצאות