ספרי גוף-נפש: גוף מטפורי, הכוח הטמון במוח, חכמה בתנועה יצירת שילובים,