הפעלות בקלפים ליועצים ולמורים

יולי 30, 2018

קלפי סגה – סדרת גיבורי האגדות SAGA

רעיונות למשחקים:
ליועצת: התלמיד בוחר 3 קלפים באקראי
מתוך מבחר קלפי סגה המונח לפניו. הופך את הקלפים, בוחן אותם ומציין אירוע או דבר המטריד
אותו בימים האחרונים, היכול להתבטא בקלף. היועצת מתייחסת לדמויות הקיימות או החסרות
בקלף וממשיכה בשיחה…

למורה:

עד עצם היום הזה… כל משתתף בוחר באקראי קלף סגה. הראשון פותח בסיפור: היו היה פעם… ובסבב ממשיכים כל המשתתפים סיפור דמיוני. בהמשך אפשר לסיים או להמשיך לסבב נוסף.
"תלתן"… כל משתתף בתורו שולף שלושה קלפים אקראיים ומספר סיפור על פיהם. כאשר הסיפור מושלם, יוכלו משתתפים אחרים לשאול שאלות כדי להבהיר את הסיפור. לאחר תום הסיפורים כל משתתף חושב האם היה רוצה לשנות את סיפורו באמצעות קלף של משתתף אחר.  היצירה שלי… שלוף קלף סגה ושים אותו על דף נייר. הרחב את הציור בעזרת עפרונות, צבעים ומילים. התייחס לקלף כאילו הוא פריט אחד מתוך יצירתך. ספר את סיפור היצירה.

קלפי הביטאט
ליועצים:
החלפת תפקידים…
א. התלמיד בוחרים בגלוי קלף מרובה
דמויות. ומספר מי הוא בקלף גם נקודת מבט לא אנושית מתאימה ("אני העץ, ומשהו חם ופועם נשען עלי").
מספר ההרגשה? האם היא מתאימה לו ומה יוכל לעשות בכדי לשנותה. החלפת תפקידים…
ב. התלמידים בקבוצה קטנה בוחרים בגלוי קלף מרובה דמויות. המשתתף הראשון מתאר את אחת הדמויות גם מנקודת מבט לא אנושית המופיעה בתמונה ("אני העץ, ומשהו חם ופועם נשען עלי"). מתאר איך ההרגשה ומרחיב גם לגבי הדמויות האחרוץ המשחק ממשיך בסבב לפי התור כשכל משתתף מהווה דמות אחרת בקלף ומתייחס לאחרות. כך נוכל לצפות באינטראקציה בין התלמידים.

למורים או מדריכים
תן כותרת… כל משתתף בוחר קלף, בוחן אותו ונותן לו כותרת כאילו היה פוסטר לתצוגה, התהרה ציבורית, סרט או פרסומת. תאר את האירוע ואת הכותרת הנלווית לו.

הסיפור שלי... כל משתתף בוחר קלף ומתייחס. היכן בעולם מתרחש האירוע שבקלף? מה קורה בו? כיצד אני קשור לאירוע הזה? בנוסף לתשובות על השאלות, המשתתפים מנסים לקשר בין הקלף הראשון שלהם לקלף השני. אפשר לשחק מספר סיבובים  נוספים.

סיפור במעגל … כל משתתף חושף קלף בתורו ומקשר אותו לסיפור המשתתף שלפניו. כך נוצר סיפור גדול בהמשכים. אפשר לכתוב את הסיפור הנוצר ואחר כך להמחיז חלק מהדמויות. אתמול, היום, מחר… כל משתתף מושך שלושה קלפים ומניח אותם כשפניהם למטה. בתורו מגלה כל אחד את קלפיו, מסדר אותם בסדר כרונולוגי ומספר סיפור קצר, המשלב את שלושת הקלפים. הקפידו לקשר בין הדמויות וליצור רצף מהעבר להווה והלאה לתוך העתיד.

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה ריקהחזרה לחנות